СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Корпоративни обучения/обучения ключови компетентности

Техникъл Трейнинг България ЕООД предлага практически, интерактивни тренинги и обучения с включени казуси и практически постановки, реални за дейността на съответната организация. Водещите са лектори, както с дълбоки теоретични познания, така и практици с опит в съответната сфера. Всички вътрешно-фирмени обучения са съобразени с конкретните потребности на компанията, която ги поръчва и съвременните бизнес тенденции.

До момента сме провели обучения по следните теми:

 • Разработване, планиране и промотиране на туристически пакети за алтернативни форми на туризъм;
 • Качество в туризма – хотелиерство и ресторантьорство;
 • Пропърти и фасилити мениджмънт;
 • Продажби и умения за работа с клиенти;
 • Бизнес планиране. Разработване на бизнес планове.
 • Управление на човешките ресурси
 • Безопасни и здравословни условия на труд
 • Продажби и умения за работа с клиенти
 • Здравен мениджмънт
 • Умения за комуникация с пациенти
 • Проектен мениджмънт – европейска практика. Европейски инструменти за финансиране на проекти
 • Екипен подход
 • Обучение по Компютърна грамотност
 • Дигитална компетентност
 • Вътрешно – организационни комуникационни умения
 • Специализирани обучения за обучители
 • Управление на качеството           

Обученията се създават индивидуално за съответната организация и отговарят на специфични изисквания, които всяка компания поставя в зависимост от фирмените цели и нивото на служителите, предвидени за обучение.