СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

 • СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ


  Обучителните дейности се осъществяват чрез курсове, семинари, обучение на работното място и други форми за придобиване или разширяване на професионални знания и умения по различни професии и ключови компетентности.

   <hr>
 • ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ


  Формулиране на проектна идея, идентифициране възможностите за финансиране, извършване на правилно и качествено управление на Вашия проект.

   <hr>

  ОБУЧИТЕЛНИ УСЛУГИ

  ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?

  Дългогодишен професионален опит

  Към момента ЦПО има проведени над 100 присъствени курса за професионална квалификация за езиково обучение и обучения по ключови компетентности, в които са обучени над 1200 лица.

  Екип от доказани специалисти

  Техникъл Трейнинг България работи с квалифицирани специалисти, както утвърдени консултанти, така и с практици от реалния бизнес.

  Съвременни методи на обучения

  Ние следим тенденциите в развитието на обучението и се стремим да използваме съвременни и иновативни методи и техники на обучение.

  Експертни оценки и констатации

  Техникъл Трейнинг може да направи анализ и оценка на нуждите от обучение във Вашата организация и да състави план за него.

  Резултати от обучения

  Нашата политика има за цел освен постигане на високи резултати при завършване на обучението и осъзнаването и мотивирането на всички обучаеми към по-нататъшна квалификация, усъвършенстване и учене през целия живот.

  КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

  ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?

  Дългогодишен професионален опит

  Техникъл Трейнинг има 10-годишен опит в разработване и управление на проекти по Оперативните програми, Програмите за териториално сътрудничество, Програма Еразъм +.

  Екип от доказани специалисти

  Консултантският екип на Техникъл Трейнинг България включва висококвалифицирани специалисти с богат практически опит в подготовката и управлението на проекти.

  Експертни оценки и констатации

  Ние можем да съдействаме за формулирането на Вашата проектната идея, да идентифицираме възможностите за финансиране и да извършим правилно и качествено управление на Вашия проект.

  Индивидуален подход

  Предлагаме иновативни и оригинални решения в областта на проектното финансиране. Използваме индивидуален подход към всеки клиент, изработваме уникален и детайлен проект за организацията, който да има решаващо значение при одобрението му.

  Качествено управление

  Наша задача е правилното управление, съгласно правилата и процедурите, разработени от финансиращите институции. Наша задача е коректното изпълнение на планираните дейности и постигане на заложените и одобрени от Управляващия орган индикатори.