СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

За нас

Кои сме ние?

„ТЕХНИКЪЛ ТРЕЙНИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД  е регистрирано през 2009г., ориентирано в сферата на неформалното образование и консултантските услуги. Предметът на дейност на дружеството е съсредоточен върху две основни направления: Консултиране по Европейски проекти и „Център за професионално обучение“.

Център за професионално обучение

Обучителните дейности се осъществяват чрез курсове, семинари, обучениe на работното място, дистанционно обучение и други форми за придобиване или разширяване на професионални знания и умения по различни професии и ключови компетентности.

Център за Професионално Обучение към Техникъл Трейнинг България ЕООД e лицензиран от Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение с лицензия № 201112923.

Обученията, които предлагаме:

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ISO СТАНДАРТИ 

КОРПОРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ

ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Изследване на възвръщане на инвестициите в обучението е ангажимент на екипа на Техникъл Трейнинг България ЕООД за реализиране на качествено обучение и отговор на работодателите за нуждите и резултатите от обучение.

Консултиране по Европейски проекти

Развитието на всяка организация в нашето съвремие протича в условията на изменчиви външна среда и вътрешни променливи. Това поставя множество предизвикателства пред оперативното и стратегическото управление на Бизнеса и Публичния сектор.

За да бъдете в унисон с постоянно променящите се възможности, нашият екип Ви предлага комплексни услуги по разработването и управлението на проекти с безвъзмездна финансова помощ. От възникване на идеята за проекта до неговото финално отчитане, ние предлагаме експертни решения, съобразени изцяло с Вашите интереси и възможности.
За всеки проект и за всяка програма условията са специфични и се стремим да се съобразим с това.

Услугите, които предлагаме:

Проучване и консултиране за възможностите за финансиране на Вашата идея/проект по Европейски програми 

Подготовка и разработване на проектното предложение 

Управление на проекти 

Финансовите инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, представляват ефективен и устойчив начин за инвестиране в растежа и развитието на човешките ресурси и бизнеса в държавите-членки и регионите на ЕС. Инструментите могат да подпомогнат постигането на широк спектър от цели за развитие, като позволяват фондовете да бъдат използвани отново за последващи инвестиции.

Нашият екип

Екипът, който стои зад успехите на Техникъл Трейнинг е съставен от висококвалифицирани, компетентни и мотивирани  кадри.

В отношението си към клиента, ние следваме няколко основни принципа:

  • Влагаме целия си ентусиазъм и енергия, за да градим положителен имидж и да се развиваме.
  • Залагаме на креативност и иновации.
  • Поставяме на първо място клиентите си, като се стремим да предоставяме висококачествени услуги в областта на управлението и обучението.
  • Основното предизвикателство пред нас, по отношение на предлаганите обучителни и консултантски услуги, е да бъдем адекватни на динамично изменящата се среда.

гАЛЕРИЯ

КАРИЕРИ

В момента няма обявени свободни работни позиции. Тук ще добавяме нашите обяви за работа.