СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Обучения за преподаватели

Техникъл Трейнинг България ЕООД  провежда обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Използването на ефективния и иновативен метод на сугестопедично обучение, прави курсовете изключително атрактивни.

Самото обучение е замислено като илюстрация на сугестивната учебна система. Чрез използвания подход учителите излизат от социалната си роля и съпреживяват радостта, ненапрегнатата психорелаксация и манифестирането на хипермнезия /формиране на свръхпамет и свръхусвояване на материала, който в сугестопедията, поради особеностите на кодиране и асоцииране на новите знания надвишават неколкократно резултатите от стандартен учебен процес/ като резултат от обучението.

Използват се дидактически, психологически и артистични средства във всеки етап от обучението, които са интегративно свързани помежду си и създават глобални теми, или уроци.

Компетентности, които ще бъдат придобити: Педагогическа; Комуникативна

Наименование на курса/програмата

Брой учебни часове/брой присъдени кредити

Информация