СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Обучения по ISO стандарти

КУРСОВЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ

Техникъл Трейнинг България ЕООД предлага курсове на обучение за вътрешни одитори по международно признати стандарти.  Обученията са разработени в отговор на нуждите на наши клиенти и партньори и се водят от опитни квалифицирани лектори и одитори. Курсовете на обучение,  са с продължителност между един и три дни, съобразно спецификата на темата. При успешно преминаване на съответния курс, участниците получават сертификат за проведено обучение.

Вид на курса

Продължителност

Информация